ErOpUit Arnhem

Tijdens ons uitstapje naar Arnhem met de fotoclub kregen we 5 opdrachten te verwerken. De opname mocht alleen in de camara bewerkt worden en aan het einde van het uitstapje ingeleverd.
De foto's zijn beoordeeld door een externe jury t.w. collodion fotograaf Alex Timmermans en fotograaf en Parijs-blogger Ferry van der Vliet.

During our visit to Arnhem with the fotoclub, we got 5 themes. The foto's are evaluated by an external jury namelij coloidium photograph Alex Timmermans and phograph and Paris blogger Ferry van Vliet.
It was allowed to process the pictures in the camera and at the end of the visit uploaded.
00  0  0A MG 8370 Rico Winnende foto gemaakt door Rico in het thema "schoonheid in het daglight". Commentaar van de jury: "Minder verzadiging was mooier geweest. Het gebruik van waarschijnlijk de lensbaby is een goede keuze geweest". The winning picture made by Rico in the theme "Beauty in the daylight". Comment of the jury: "Less saturation would have been better. The use of probably a lensbaby has been a good choice".  0b DSC 6644 Tony 
0c CSC1878 Andre  0d DSC00051 Paula  0e RVB 1697 Ronald  0f CSC 0274 Nathalie 
0g DSC5837 Pieter  0h LDX 3121 Loek  0i LMT7877 Marcel  0j DSC 5704 Jeroen 
0k IMG 0477 Rien  0l DSC7974 Annemiek  1  1A DSC8105 Annemiek Winnende foto gemaakt door Annemiek in het thema "Is het Kunst of is het Kitsch". (voor publicatie op de site contrast verhoogd!) Commentaar van de jury: "Let op het histogram van de camera. mooie foto echter vlak". Winning picture made by Annemiek in the theme: "Is it Art or is it Kitsch". Comment of the jury: "Pay more attention to the histogram in the camera. Nice picture thought it is shows flat". 
1a DSC00166 Paula  1c LMT7833 Marcel  1d LDX 3117 Loek  1e MG 8514 Rico 
1f DSC1851 Andre  1g IMG 0489 Rien  1h RVB 1742 Ronald  1i DSC5844 Pieter 
1j DSC 0170 Nathalie  1k DSC 5807 Jeroen  2  2A DSC 0232 Nathalie Winnende foto in het thema OUD is gemaakt door Nathalie. Jury commentaar" "mooi beeld echter uitsnede anders, links iets minder, rechts iets meer en daardoor komt beeld uit het centrum (je weet wel de gouden regel)" Best photo has been made by Nathalie. Comment of the jury: Nice image but should have been cropped different. Left a bit less, at the right a bit more. The subject gets out of the center (you know, the golden rule). 
2B LDX 3152 Loek  2c DSC 5808 Jeroen  2d DSC00263 Paula  2e DSC1866 Andre 
2f RVB 1738 Ronald  2g LMT7975 Marcel  2h DSC5853 Pieter  2i MG 8463 Rico 
2j IMG 8795 Rien  2k DSC 6364 Tony  2l DSC8148 Annemiek  3 
3A DSC 5724 Jeroen Winnende foto gemaakt door Jeroen in het thema "Spontane actie". Commentaar van de jury: "hier werk de scherptediepte uitstekend. Ook het gebruik van portret en de plaats van het jongetje. Je wordt als het ware de foto ingezogen". Winning picture made by Jeroen in the theme "Spontaneous action". Comment of the jury: "THe depth of field works very well. Also the use of portret in stead and the position of the boy. You are, as it were, the photo imbibed".  3B DSC8179 Annemiek  3C LMT8052 Marcel  3d IMG 8751 Rien 
3e DSC5855 Pieter  3f DSC00255 Paula  3g LDX 3123 Loek  3h DSC 6646 Tony 
3i MG 8484 Rico  3j RVB 1669 Ronald  3k DSC 0209 Nathalie  3l CSC1883 Andre 
40  4A CSC1902 Andre Winnende foto gemaakt door Andre in het thema "Tegenstellingen". Jury commentaar: "Krachtig beeld, goed gezien, zorg wel dat het beeld recht staat". Winning picture made by Andre in the theme "Contradictions". Comment of the jury: "Powerful image , properly speaking, the trick is that the image is right".  4B DSC 5809 Jeroen  4C DSC 6361 Tony 
4d RVB 1734 Ronald  4e CSC 0272 Nathalie  4f DSC00300 Paula  4g LDX 3138 Loek 
4h MG 8489 Rico  4i DSC5854 Pieter  4j IMG 8819 Rien  4k DSC8232 Annemiek 
4l LMT7914 Marcel