Oor

Oor is een fabel geschreven door Toon Tellegen. IN deze video als verhaal verteld door Annie Mulder tijdens een clubavond van fotoclub Bellus Imago.